Mitä itsetuntemus on?

Itsetuntemus on valtavan laaja käsite ja kattaa sisälleen lopulta koko elämäsi. Me kaikki olemme kiinnostuneita itsestämme ja ominaisuuksistamme. Tutkimme innokkaasti millaisia olemme. Olemmeko ulos- vai sisäänpäin suuntautuneita? Missä olemme lahjakkaita? Millaisilta vaikutamme ja näytämme muiden silmissä? Millaisella luonteella olemme varustettuja? Monet erilaiset kartoitusmenetelmät auttavat meitä tässä itsemme tuntemisessa. Näitä menetelmiä ovat esimerkiksi erilaiset luonnetestit tai persoonallisuutta muuten määrittävät menetelmät.

OinasMonet aloittavatkin itsetuntemuksen matkan juuri tästä. Tällä tavalla saatu tieto on mielenkiintoista ja hyödyllistä, mutta se ei vielä auta sinua ratkaisemaan kaikkia haasteita elämässäsi. Nämä menetelmät oikeastaan yrittävät määritellä millainen on ulkoinen fyysinen olemuksesi sekä millainen olet luonteeltasi. Kutsunkin näitä osia itsemme kohtalaisen pysyviksi rakenteiksi, jotka määräävät tapaamme olla osana elämää. Näitä pysyviä rakenteita itsessämme emme pysty rajattomasti muuttamaan, vaan meidän on vain opittava tuntemaan ja hyväksymään ne.

 

Mieli eli sisäinen minuutemme

Pysyvämpien rakenteiden lisäksi meillä on koko ajan muovautuvat ja muuttuvat osat eli tunteet ja ajatukset, jotka yhdessä muodostavat meidän mielemme eli sisäisen minuutemme. Luonteemme ja luontaiset ominaisuutemme eivät vaikuta elämäämme niin paljon kuin yleensä luulemme, vaan sen tekee mielemme. Mielessä on siis sekoitus tunteita, asenteita, uskomuksia ja kaiken aikaa virtaavia ajatuksia. Tuo mielen sisältö on muodostunut hitaasti syntymästämme saakka vuorovaikutuksessa oman pysyvän luontomme ja ympäristömme kanssa.

Mieli on valtavan laaja, sisältäen alitajuisen ja tietoisen, menneen, nykyisyyden ja tulevan. Mielemme on kytkeytynyt tiiviisti fyysiseen kehoomme aivojen ja hermoston kautta. Ajatukset ilmenevät päässämme ja tunteet ilmenevät kehomme reaktioiden kautta. Mielemme yhteys kehoomme on niin vahva, että se pystyy muovaamaan jopa fyysistä kehoamme. Sekä tunteet että ajatukset vaikuttavat fyysiseen hyvinvointiimme. Tunteet jopa säilyvät tiedostamattomina kehossamme. Mielemme kulkee mukanamme mihin ikinä menemmekin. Se vaikuttaa huomaamattamme kaiken aikaa siihen, kuinka koemme maailman ja itsemme. Yleensä emme ole tietoisia mielestämme, vaan olemme vakuuttuneita siitä, että kaikki kokemamme on lähtöisin ulkoisesta maailmasta ja heijastaa ehdotonta todellisuutta. Siksi yritämme aina muuttaa maailmaa ja muita ihmisiä. Useimmat meistä huomaavat ennemmin tai myöhemmin sen olevan tuloksetonta. Silloin voi olla juuri oikea hetki pysähtyä ja alkaa tutustua itseen uudella tavalla.

Itsetuntemuksen työkalut

Kun alamme tutustua itseemme, käännämme katseemme sisäänpäin. Yksinkertaistetusti itsetuntemuksessa alamme tutustua omiin tunteisiimme ja ajatuksiimme ja siihen, kuinka medtoijane vaikuttavat elämäämme. Se, mitä alat muovata itsetuntemuksen avulla uudenlaiseksi, ovat tunteesi, ajatuksesi, uskomuksesi, asenteesi, jne. Se tapahtuu tiedostamalla. Tietoiseksi tuleminen on itsetuntemuksen A ja O. Tietoiseksi tulet tarkkailemalla itseäsi ja elämääsi. Tarkkailemaan opit läsnäololla ja meditaatiolla. Toisin sanoen alat tarkkailla millaisilla tunteilla, asenteilla, uskomuksilla ja kaiken aikaa virtaavilla ajatuksilla sinun mielesi on täyttynyt ja kuinka ne ovat kytkeytyneet kehoosi ja kuinka tämä kaikki vaikuttaa elämääsi.

 

Salainen viisautesi; ydinminäsi

Meidän kaikkien on haasteellista oppia tuntemaan oma mielemme. Sen oppiminen vaatii asennemuutosta ja uusia oivalluksia, tietoa ja harjoitusta. Tähän minä voin antaa sinulle apua tarjoamillani palveluilla. Vähitellen tulet löytämään itsestäsi sen, minkä minäkin olen löytänyt: persoonallisen luonteen ja mielesi muodostavan muuttuvan ja ailahtelevan minäsi sekä tarkkailevan vakaan ydinminäsi. Siirryt vähitellen elämään elämääsi ammentaen voimasi vakaasta ydinminästäsi; sisäisen tasapainon lähteestäsi käsin. Opit kuinka selvitä haasteista niin konkreettisessa elämässäsi kuin ihmissuhteissasikin. Saavutat rauhan ja tasapainon, riippumatta siitä, mitä elämässäsi tapahtuukin.

Tässä on lyhykäisesti kaikki mitä tarvitset. Itsensä tuntemaan oppiminen on hauskaa ja se on hyvin kiinnostavaa, innostavaa ja palkitsevaa. Muutut ihmisenä vähitellen tasapainoiseksi, positiiviseksi, myötätuntoiseksi, rakastettavaksi ja onnelliseksi. Ongelmat elämässäsi muuttuvat haasteiksi, jotka auttavat kasvamaan.

Voit aloittaa itsetuntemuksen matkasi sieltä, missä olet juuri nyt. Tule, niin katsotaan yhdessä, mikä on sinun seuraava askeleesi.

Sydämellä Tarja

Palaa takaisin