Työyhteisöille

Tasapainoinen ja tyytyväinen työntekijä on yrityksesi tärkein voimavara

Ovatko työyhteisönne sisäiset ristiriidat ja eripuraiset ihmissuhteet esteenä koko yrityksen menestymiselle?

Korjaa asia ja anna lahja yritykselle, henkilökunnalle ja koko yhteiskunnalle


Valmenna työntekijöistäsi tietoisuustaitoisia

Tunteet ja tasapainoinen työyhteisö-valmennus
Tietoisuustaidot kiireen ja stressin helpottajana-valmennus

Tietoisuustaidoilla erilainen TYHY-PÄIVÄ

”Hyvän tunneilmaston äärellä” tyhy-päivä
”Mielenrauhan äärellä” tyhy-päivä

Työilmapiiri ,  ihmissuhteet ja kyky olla läsnä vaikuttavat työssä jaksamiseen ja siten tuottavuuteen yhtä paljon, ellei enemmänkin kuin työn sisältö. Tunnetaidoilla ja läsnäololla on ihmeitä tekevä vaikutus työntulokseen ja työilmapiiriin.

Tunnetaidoilla ja läsnäololla työntekijä saa kyvyn kohdata asiakkaat, työtoverit sekä oman elämänsä haasteet uudella luovalla tavalla.

Tietoisuustaitoinen työntekijä

  • osaa olla läsnä ja kuunnella asiakasta ja työtoveria
  • kykenee ratkaisemaan ristiriitoja ilman tunnekuohuja
  • osaa hallita kiirettä ja stressiä
  • on tehokas ja luova
  • osaa arvostaa sekä omaa että toisen osaamista
  • kykenee olemaan kokonaisvaltaisesti työssään läsnä ja vapaalla jättämään työt työpaikalle
Kuva0279 (2)Yhdessä tekeminen ja jakaminen luo iloisen työyhteisö